Indsend opgaven i dag og modtag gratis tilbud
Vedligeholdelse af kloak og afløb
Vedligehold og spar dig selv for penge

Indhent et Gratis  og uforpligtende byggetilbud på din opgave.

Indsend din opgave

Vi behandler opgaven

Du modtager tilbud

Du vælger leverandør


ISS_3138_00312 (1)

Hvilke typer opgaver kan et kloakfirma udføre for dig?

  • Omfangsdræn
  • Højvandsslukkere
  • TV inspektion
  • Rottespærer
  • Faskiner
  • Nedsivningsanlæg
  • Kloakservice
  • Kloakrenovering

Vedligeholdelse af kloak og afløb kan være godt givet ud

Der er flere årsager til at det kan være en god idé at vedligeholde både kloakker og afløb. Kloakken har en vigtig funktion, da rør og brønde leder spildevandet og regnvandet væk fra din bolig og grund, så vandet løber ud i det kommunale kloaknet. Vedligeholdes dine afløbsinstallationer og dine kloakker ikke kan det resultere i lugtgener, fugtskader, tilstopning og i værste tilfælde oversvømmelser, som kan betyde en dyr renovering. Et kloakfirma eller en kloakmester kan tjekke både afløb og kloakker og give dig et billede af, om alt er som det skal være. Er der behov for at udføre arbejde for at sikre dig mod ovenstående konsekvenser, så vil et kloakfirma naturligvis kunne hjælpe dig med opgaven.

Indhent et Gratis  og uforpligtende byggetilbud på din opgave.

Når skaden sker

Oplever du tilstopning eller utætheder, bør du få det undersøgt øjeblikkeligt. Også hvis du oplever fugt i kælderen eller lugtgener bør du ikke tøve med at kontakte et kloakfirma, før skaden udvikler sig.

Et kloakfirma vil typisk undersøge din kloak og dit afløb. Er der umiddelbart ikke noget at se, kan der foretages en TV inspektion, hvor kloakken undersøges ved hjælp af et kamera, og i langt de fleste tilfælde vil man ved brug af dette kunne lokalisere skaden og reparere det.

ISS_4550_02452 (1)